Henkilöstö

Yhteystiedot

HEIKKI KIRJALAINEN

Rakennusarkkitehti, toimitusjohtaja

KIRSTI PUHAKAINEN-RAPO

arkkitehti SAFA, toimistopäällikkö

SONJA HUTTUNEN

Sisustusarkkitehti, muotoilija (AMK), 2018, XAMK Kouvola (Sonja on vanhempain vapaalla toistaiseksi)

Isa Pentikäinen

rakennusarkkitehti, Metropolia AMK

Emilia Jormakka

rakennusarkkitehtiopiskelija, Savonia AMK, 4 vuosikurssi

SARI KIRJALAINEN

sihteeri, laskutus ja taloushallinto