Meistä

Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy on perustettu 1994. Toimintamme on jatkunut yli 25 vuotta yhtäjaksoisesti. Suunniteltuja erityyppisiä hankkeita on yli 525 kpl. Olemme keskittyneet vain arkkitehti- ja pääsuunnitteluun.

Palveluksessamme on tällä hetkellä 4+1 henkilöä. Haemme lisävahvistusta henkilökuntaamme.


Pääasiallinen toimialueemme on Etelä-Savo, joskin yksittäisiä hankkeita on myös kauempana, kuten Joensuussa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Kohteitamme ovat julkiset rakennukset - koulut, oppilaitokset, virastot, hoitolaitokset ja liikerakentaminen – samoin rivi- ja kerrostalot. Näiden lisäksi suunnittelemme resurssien salliessa muutamia omakotitaloja ja vapaa-ajan asuntoja vuosittain.


Asiakaslähtöisyys on tärkein lähtökohta suunnittelussamme. Mottonamme on: ”Suunnittelemme asiakkaillemme, emme itsellemme”. Suunnittelussamme toiminnallisuus, arkkitehtuuri ja uusissa kohteissa nykyaikaisuus on tavaramerkkimme. Lähtökohtana on siis, että suunnittelemamme uudet rakennukset ja kohteet kuvastavat tätä päivää. Peruskorjauskohteissa kunnioitamme ja pyrimme säilyttämään rakennusten alkuperäisen arkkitehtuurin ja arvot.


Olemme syventyneet hyvinkin erilaisiin kohteisiin, mikä on voimavara toimistomme osaamisessa ja mistä on hyötyä myös perusrakennustuotannon suunnittelussa. Rikkautena tähän saakka on ollut se, että kahta samanlaista kohdetta emme ole vielä suunnitelleet.

Yleistiedot

YLEISTÄ

 • Toimisto on perustettu 06.07.1994.

YHTIÖN PERUSTIEDOT

 • Yhtiömuoto on muutettu osakeyhtiöksi 1.7.2008 alkaen.
 • Osakkaat:
  • Heikki Kirjalainen 100 %
 • Toimitusjohtaja: Heikki Kirjalainen
 • Hallituksen jäsenet:
  • Heikki Kirjalainen
  • Sari Kirjalainen (varajäsen)
 • Ly-tunnus: 2203746-1, ALV rek.
 • Kotipaikka Mikkeli
 • Käyntiosoite:
  • Porrassalmenkatu 21A, 50100 MIKKELI

OSTOLASKUT

UUSILASKUTUSOSOITTEEMME 1.7.2021 ALKAEN

 • Käsittelemme ostolaskumme sähköisesti. Pyrimme omalta osaltamme edistämään verkkolaskutuksen yleistymistä ja toivommekin saavamme laskunne verkkolaskuina aina, kun se on mahdollista. 
  • Verkkolaskuosoitteemme on                      003722037461
  • Y-tunnuksemme                                           2203746-1
  • Verkkolaskuoperaattorimme on                 OpusCapita Solutions Oy
  • Operaattorin välittäjäntunnus                     E204503
 • Sähköpostilaskuosoite                                       ArkkitehtitoimistoHeikkiKirjalainen.FI.P.151897-6@docinbound.com
 • Paperiset laskut tulee lähettää osoitteeseen:
  • Arkkitehtitoimisto Heikki Kirjalainen Oy
  • PL 89258
  • 00063 LASKUNET
 • Huomioithan, että tähän laskutusosoitteeseen ei saa lähettää muita kuin laskuja. Kirjeenvaihdon, tiedotteiden ja markkinointimateriaalien postiosoite pysyy ennallaan.

GDPR tietosuojaseloste

GDPR -DIREKTIIVIN (EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS) MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ YRITYKSESSÄMME

Yleistä toimistomme markkinoinnista ja siihen liittyvästä tietojenkäsittelystä:
 • Yrityksemme ei markkinoi sähköpostin tai sähköisten medioiden välityksellä.
 • Ainoa sähköinen markkinointitapa on www -sivustomme, joissa on esillä tärkeimpiä vireillä olevia tai toteutuneita toimistomme hankkeita.
 • Emme profiloi nykyisiä asiakkaitamme tai mahdollisia potentiaalisia asiakkaita.
 • Toimintamme perustuu pääosin toteutuneisiin kohteisiin sekä pitkään jatkuneisiin asiakassuhteisiin.
Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
 • Asiakas- ja/tai sopimussuhde
 • Työsuhde
 • Viranomaisvelvoite
Henkilötietojen käsittelyn ja rekistereiden käyttötarkoitus:
 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Rakennushankkeiden viranomaisvelvoitteiden hoitaminen
 • Henkilöstön palkka-, verotus- ja viranomaisvelvoitteiden hoitaminen
Rekisteröidyn oikeudet:
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä seuraaviin osoitteisiin: toimisto(a)ark-kirjalainen.fi, sari.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi, heikki.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi
Tarkastusoikeus
 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot
Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
Vastustamisoikeus
 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. (Yrityksemme ei harjoita suoramarkkinointia)
Poisto-oikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
 • On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
Suostumuksen peruuttaminen
 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua
Valitusoikeus
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tai kantelu tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä
 • Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
Toimintamme osa-alueet, joissa direktiivin mukaisia rekistereitä syntyy
Yrityksemme käsittelee henkilötietoja asiakkaiden ja henkilöstön puolesta seuraavasti:
 • Rakennushankkeissa rekisteritietoja keräytyy:
  • Suunnittelusopimukset yms. rakentamiseen liittyvät sopimukset
   • Hankkeiden yhteystietoluettelot
    • Rakennushankkeiden suunnitteluasiakirjat, erilaiset selostukset, piirustukset ja muut suunnitteluasiakirjat
     • Rakennus- ja muut viranomaisluvat
     • Laskutus ja taloushallintopalvelussa muodostuu ja kerääntyy maksuliikenteestä ja laskutustiedoista rekisterityyppistä tietoa
 • Henkilöstön osalta rekisteritietoja keräytyy:
  • Työsopimukset
  • Palkanlaskentaan ja verotukseen liittyvät viranomaispohjaiset tiedot ja palkka- sekä kulukorvauslaskelmat
  • Tietokoneiden ja servereiden lokitiedostot
  • Työajan seurantaohjelmiston kokoama rekisteritieto
  • Työ- ja harjoittelupaikkahakemukset
 • Sähköpostiohjelmistoissa rekisteritietoja syntyy:
  • Outlook -sähköpostiohjelmistossa
  • Mobiilien älylaitteiden iOS- ja Android -laitteiden sähköpostiohjelmistoissa
Tietojen säilyttäminen, tietoturva ja tiedonsiirto
 • Yrityksemme sisäiset GDPR -mukaiset rekisterit sijaitsevat toimistomme servereillä ja NAS -verkkovarmuuslevyillä. Servereillä oleville osioille, joissa on toimiston henkilöstön ja asiakkaiden laskutustiedot, on pääsy vain toimitusjohtajalla ja sihteerillä. Tietokoneiden lokitietoja käsittelee ja hallinnoi IT -tukihenkilömme.
 • Toimistomme tietoturvaa pidetään jatkuvasti yllä. Suojaus on kaksiportainen:
  • Fyysinen palomuuri, jonka lävitse sallitaan vain luvallisista IP -osoitteista tietoliikenne.
  • Ohjelmistollinen F-Secure palomuuri ja haittaohjelmien torjuntaohjelmisto.
 • Toimiston ja kotitoimiston sekä toimiston ja kannettavien laptoppien välinen tietoliikenne tapahtuu suojatun VPN -yhteyden kautta.
Tietojen siirto ulkomaille
 • Yrityksemme palvelimia ei ole sijoitettuna ulkomaille.
 • Office365 -portaalin sähköposti- ja SharePoint ja Skype for Business -liikenne ja siihen liittyvät tiedot sijaitsevat Telian palvelimilla, joista osa voi sijaita myös ulkomailla, vrt. kohta ” Yrityksemme ulkoistettuja palveluja”.
Tietojen luovuttaminen ulkopuolelle
 • Emme luovuta tietoja ulkopuolisille palvelutarjoajille tai yrityksille.
 • Tietojen luovutusta tapahtuu vain seuraavissa tapauksissa:
 • Palkanlaskennan ja -maksun yhteydessä
 • Lakisääteisissä vero- ja viranomaisille tapahtuvassa tiedonluovutuksessa
 • Rakennushankkeiden keskeisten osapuolien tapahtuvassa normaalissa tiedonvaihdossa suunnitteluprosessin ja rakentamisen vaatimassa laajuudessa
Yrityksemme ulkoistettuja palveluja, joissa GDPR -mukaista rekisteritietoja käsitellään
 • Palkanlaskenta ja kirjanpitopalvelut, ylläpitäjänä Rantalainen Oy Mikkeli.
 • Työterveydenhoito, ylläpitäjänä Etelä-Savon Työterveys Oy.
 • Office365 -sähköposti, SharePoint- ja Skype for Business -palvelut, ylläpitäjänä Telia Oyj.
 • Toimistomme pilvipohjainen tiedostojen jakamisen kanava, ”Pilvipalvelu OwnCloud”, ylläpitäjänä Neutech -palvelut, Planeetta Internet Oy. Pilvipalvelinta käytetään:
  • Suurikokoisten tiedostojen tai tiedostomäärien siirtoon asiakkaillemme.
  • 7/24 tiedostojen jakeluun osalle asiakkaista suunnittelun ja rakentamisen aikana.
Nämä edellä mainitut ulkoistettujen palvelujen tuottajat vastaavat meille GDPR:n mukaisista henkilötietojen tietoturvaan liittyvistä velvoitteista.
Edellä mainituista yrityksissä ainoastaan Telian palvelimia ja konesaleja sijaitsee osin myös ulkomailla Euroopan alueelle hajautettuna. Muiden
edellä mainittujen palvelujemme tuottajien konesalit sijaitsevat Suomessa.
Tietoturva ja tietoturvapoikkeamat
 • Otamme GDPR:n aiheuttamat velvoitteet tosissamme
 • Luottamuksellinen asiakassuhde on toimintamme keskeisiä ohjenuoria
 • Yrityksemme tietoturvapoikkeamia seurataan kokoaikaisesti. Vakavissa epäily tapauksissa asia annetaan viranomaisten tutkittavaksi ja selvitettäväksi.
Rekisterien ylläpitäjän tiedot ja yhteyshenkilöt:
ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKI KIRJALAINEN OY
Y -tunnus; 2203746-1
Porrassalmenkatu 21A, 50100  MIKKELI
www.ark-kirjalainen.fi
Rekisterin ylläpitäjät ja henkilötietojen käsittelijät:
Heikki Kirjalainen, toimitusjohtaja
GSM 0400 655004 E-mail:  heikki.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi
Sari Kirjalainen, sihteeri
GSM 050 3363653   E-mail:  sari.kirjalainen(a)ark-kirjalainen.fi
Tietoturvavastaava (IT):
Mika Häkkinen

GSM 040 481 7541 E-mail:  mika.hakkinen(a)marskidata.fi

Arkkitehtisuunnittelu

PÄÄTOIMIALAMME

Päätoimialamme on rakennusten arkkitehtisuunnittelu.
Kohteinamme on mm:
 • Julkiset kohteet, mm. koulut, virastot, hoitolaitokset
 • Liikerakentaminen, mm. pankkien toimitilasuunnittelu
 • Teollisuusrakentaminen
 • Asuntotuotanto, mm. rivi- ja kerrostalot
 • Omakotitalot ja vapaa-ajan asunnot
 • Peruskorjauskohteita tai kohteita, joissa vanhaa rakennusta muokataan uuteen käyttötarkoitukseen, on yli puolet kohteistamme.
 • Sisustussuunnittelu (pääasiassa omissa kohteissamme)
Vastaamme suunnittelemissamme kohteissa rakennuslain mukaisista pääsuunnittelijatehtävistä.
Olemme syventyneet hyvinkin erilaisiin kohteisiin, joihin voitte tutustua ”Projektit” -osiossa. 
TOIMINTATAPAMME
 • Asiakaslähtöisyys on tärkein lähtökohta suunnittelussa
 • Mottona on "SUUNNITTELEMME ASIAKKAILLEMME, EMME ITSELLEMME"
 • Luonnosvaiheessa ”kynä” sauhuaa usein kovastikin, kun käydään vaihtoehtoja ja ideoita lävitse. Vaikeissa ja isoissa kohteissa pidämme aika ajoin ideariihiä, joilla pyrimme ratkomaan ja hakemaan parhaat tai sopivimmat vaihtoehdot.
 • Toteutussuunnitelmat laadimme aina tietokoneavusteisesti.
 • Jos jotakin postiivistä Covid-19 pandemiasta voi sanoa, niin nyt Corona pandemian myötä meistä on tullut myös etäkokousten ammattilaisia. Teams sovellus on erinomainen työväline etenkin meillä, kun sillä voi helposti esittää luomiamme tietomalleja asikkaille ja yhteistyökumppaneille. Teams on todella mullistanut kokouskäytäntömme ja mahdollistaa kaumpanakin olevien kohteiden ja yhteistyö kumppanieden kanssa kommukoinnin helposti. 

Suunnittelukokonaisuus

SUUNNITTELUKOKONAISUUS

 • Suunnittelu ei ole pelkkää arkkitehtuuria. Pystyvinkään arkkitehti ei kykene yksin suunnittelemaan nykyaikaista rakennusta kuten aikanaan antiikin Kreikassa. Arkkitehti tarvitsee aina avukseen joukon muita rakennusalan suunnittelijoita ja osaajia, joita hän pääsuunnittelijana ohjaa luomaansa päämäärään.
   
Suunnittelussa asiakkaan ja arkkitehdin lisäksi osapuolina ovat:
 • rakennesuunnittelija - suunnittelee rakennuksen perustukset, runko- ja vesikattorakenteet sekä elementtejä ja muita rakenteellisia osia
 • LVI -suunnittelija - suunnittelee rakennuksen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä rakennusautomaatiosta osan
 • sähkösuunnittelija - suunnittelee rakennuksen sähköistyksen ja tarvittaessa automaatio- ja atk-verkkoja
 • pohjarakennesuunnittelija - tutkii maaperän olosuhteet, sen rakennettavuuden ja tarvittaessa suunnittelee erityistoimenpiteet rakennuksen perustamisessa ja liikennöitävillä alueilla
 • rakennuttajakonsultti - hoitaa kustannussuunnittelun luonnosvaiheessa, hoitaa urakoitsijavalinnat ja valvoo rakentamista
Suunnittelutiimin koko ja laajuus vaihtelevat kohdekohtaisesti. Suurissa kohteissa vaaditaan usein em. osapuolien lisäksi erityisalojen osaamista kuten sisustus- ja taidesuunnittelua, samoin erityislaitteiden, paloteknistä tai akustista suunnittelua. Pientalokohteissa ei useinkaan aivan kaikkia edellä mainittuja suunnittelijoita ole mukana.
VISUALISOIMINEN
 • Voimme laatia kohteistamme nk. fotorealistisen sovitteen valokuvaan. Tällöin työkalunamme ovat Archicad-ohjelmisto ja Artlantis-renderointiohjelmisto. Valokuvasovitteita laaditaan pääasiassa asuntotuotantokohteista, joiden ennakkomarkkinoinnissa on tarve luoda mielikuvia myytävästä kohteesta. Myös animaatioiden (elokuvien) tekeminen on mahdollista Archicad - ja Artlantis -ohjelmistoilla, jos malli on rakennettu riittävään tasoon. Visualisoinnin tarpeesta sovitaan aina tapauskohtaisesti toimeksiannon yhteydessä.
 • Muutamiin tekemistämme visualisoinneista voitte tutustua klikkaamalla kuvaketta "VISUALISOINTI".

Työvälineemme

TYÖVÄLINEEMME

Suunnittelussa käyttämämme ATK-ohjelmistot:
 • Archicad 25 3D -suunnitteluohjelmisto
 • BIMx -virtuaalimallisovellus, jolla voidaan laatia elokuvamainen esitys ja liikkua mallissa, kuten Playstationissa
 • Artlantis Render 2020 -kuvarenderointiohjelmisto (Archicad -mallista tehtävät valokuvamaiset kuvat)
 • MicroSoft Office 365 -paketit työasemillla (Word, Excel, Teams, Powerpoint, Bublisher jne.)
 • Adobe Acrobat Pro, Adobe Photoshop 2021
 • RT-kortiston www -pohjainen verkkolisenssi sähköisessä muodossa
 • Virustorjunta- ja palomuuriohjelmisto F-Secure Anti-virus Client Security Server -pohjainen järjestelmä
 • Alisa 4.0 -projektin ja ajanhallintaohjelmisto, jossa rinnalla laskutusohjelmisto verkkolaskutusmahdollisuudella
Muu laitekanta:
 • Palvelin Windows Server 2012 -käyttöjärjestelmällä, rinnalla toinen Windows Server 2008 -palvelin, jossa on kloonattuna sama tietokanta ja client -tiedot.
 • Archicad -tiimityöpalvelin
 • 8 tehotyöasemaa toimiston kiinteässä verkossa
 • 4 kannettava salkkumikroa, joissa mobiili VPN –yhteys
 • 3 dataprojektoria (1 neuvottelutilassa, 2 salkkumikron kanssa käytettäviä)

Rekrytointi

6.9.2021

REKRYTOINTI

Vuoden 2020 loppu oli haastavaa aikaa, mutta nyt Covid19 alkaa jo hellittää ja duunia on tarjolla.....
Oletko sinä etsimämme....

ARKKITEHTI, RAKENNUSARKKITEHTI, ARKKITEHTIYLIOPPILAS?

Jos sinulla on jonkin verran suunnittelukokemusta ja työkaluna olet käyttänyt Archicad-ohjelmistoa, olemme kiinnostuneita sinusta.
Olemme neljän hengen (+ viidentenä osa-aikainen sihteeri) keskisuuri Mikkeliläinen arkkitehtitoimisto. Työsarkamme on hyvin laaja. Toimeksiantomme ovat monipuolisia omakotitaloista julkisen ja yksityisen sektorin suuriin hankkeisiin.
Tällä hetkellä työstämme mm.
 • Liikekiinteistöjen peruskorjauksia ja muutoksia
 • Mikkelin kaupungin kokohteita
 • Osuuskuappa Suur-Savon kohteita
 • Etelä-Savon Kampuskiinteistöjen useita hankkeita
 • Asuinkerrostalo- ja rivitalohankkeita Mikkelin keskustassa, Joensuussa sekä Kuopiossa.
Lisäksi vireillä on lukuisia pienempiä hankkeita.
Lisätietoja töistämme saat näiltä www -sivustoilta kohdasta ”Projektit”.
TYÖNKUVASI:
 • Julkisten rakennusten sekä asuntokohteiden arkkitehtisuunnittelu
 • Osallistut hankkeiden kaikkiin vaiheisiin hankkeen käynnistämisvaiheesta luonnosten kautta detaljisuunnitteluun, koko repertuaarin laajuudelta.
Jos olet nuori suunnittelija tai vasta valmistunut, osaamisen ja taitojen mukaan toimenkuvasi muuttuu aina vaativampiin suunnittelutehtäviin.
Toimistomme toimeksiannot vaihtelevat melkoisesti ja pääset osallistumaan hyvin erilaisiin hankkeisiin. Eikä ole pelkoa, että joudut monistamaan samaa asuntopohjaa peilikuvina riviin tai päällekkäin hankkeesta toisiin. Monistaminen ei kuulu toimintatapoihimme.
Edellytämme sinulta: 
 • Archicad -ohjelmiston käytön osaamista
 • Suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista osaamista
HAKUAIKA 
 • Hakuaika alkaa 6.9.2021
 • Hakuaika päättyy 1.10.2021
YHTEYDENOTOT
Ota yhteyttä meihin sähköpostilla:
heikki.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi tai sari.kirjalainen@ark-kirjalainen.fi.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus sekä CV:si meille.
Lisätietoja:
Työsuhteeseen liittyvissä asioissa voit kysyä lisää Heikki Kirjalaiselta p. 015 - 161889, gsm 0400 - 655004.
Voit myös vapaasti soittaa tai lähestyä toimistomme henkilökuntaa kysyäksesi toimistostamme sekä tavastamme toimia.